รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน

หมายเหตุ :


  • นักศึกษา ลืมรหัสผ่าน Internet Account กรุณาคลิกที่นี่
  • นักศึกษาที่พบปัญหาเกี่ยวกับบัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือต้องการติดต่อขอบัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ 02 - 470 - 9444
  • นักศึกษาที่พบปัญหาเรื่องประเมินการสอนของอาจารย์ ติดต่อสอบถามได้ที่คุณสมสุดา โทรศัพท์ 02 - 470 - 8152 - 3
  • นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการลงทะเบียน ผลการศึกษา ติดต่อได้ที่ส่วนทะเบียนและประเมินผล โทรศัพท์ 02 - 470 - 8147 - 51
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท,ปริญญาเอก) ติดต่อสอบถามที่สำนักบัณฑิต โทรศัพท์ 02 - 470 - 8154, 02 - 470 - 8340
  • บัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เหมือนกับการเช็ค E-mail นักศึกษา ( @st.kmutt.ac.th , @kmutt.ac.th)
  • ติดต่อขอลงรูปประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 - 470 - 8268